Hoogbegaafd

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf”

Galileo Galilei 

Hoogbegaafd

Wat maakt een kind hoogbegaafd? Wat zijn de verschillende soorten hoogbegaafdheid? Zijn hoogbegaafde kinderen op alle vlakken even begaafd? Hoe herkennen scholen hoogbegaafde kinderen? Zijn alle hoogbegaafde kinderen creatief? Hoe kan een kind hoogbegaafd zijn maar moeilijk leren? Dit zijn allemaal belangrijke vragen voor ouders die te maken krijgen met een mogelijk hoogbegaafd kind en die nog niet bekend zijn met wat het betekent hoogbegaafde kinderen te hebben.
Er zijn vele definities van hoogbegaafdheid. Al in 1972 kwam het Marland Report, opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs in de VS met een brede definities waarin de mogelijkheden van een kind centraal staan, ongeacht of die al tot zichtbare prestaties hebben geleid of niet:
“Hoogbegaafde/ getalenteerde kinderen zijn kinderen die door daartoe gekwalificeerde beroepsbeoefenaren als zodanig worden aangemerkt op grond van hun buitengewone vaardigheden en het vermogen om hoge prestaties te leveren. De mogelijkheden/ prestaties van deze kinderen kunnen onder meer liggen op het gebied van intellectuele capaciteiten, specifieke academische vaardigheden, creatief en divergent denken, leiderschap, beeldende en uitvoerende kunsten en psychomotorische vaardigheden.

De National Accociation for Gifted Children, grootste oudervereniging VS, hanteert een soortgelijke omschrijving. Volgens hen is een hoogbegaafd persoon iemand die buitengewone prestaties levert of het vermogen heeft die te leveren op één of meer van de volgende gebieden:

  • Algemene intellectuele capaciteiten
  • Specifieke academische vaardigheden
  • Creatief denken
  • Leiderschapskwaliteiten
  • Beeldende en uitvoerende kunsten

Zowel de definitie van het Marland Report als die van NAGC omvatten vaardigheden die buiten de gangbare ‘schoolse’ intelligentie vallen en beide geven aan dat kinderen op meer dan één gebied buitengewoon begaafd kunnen zijn. 

 

Geen kind is gelijk, en zo geldt dat ook bij hoogbegaafde kinderen. De afgelopen jaren tijdens het lesgeven, aan de plusklas en in andere groepen, heb ik ervaren dat elke leerling weer op een andere manier leert. En je bij, en samen met, elke leerling weer gaat uitvinden wat voor hem het beste werkt. Niet alleen op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal emotioneel vlak.