Over mij

“I have no special talents. I am only passionately curious”

Albert Einstein 

 

 

 

Wie ben ik 

Ik ben Sieuwke Rijpma, ik woon in Exmorra, hier heb ik mijn praktijk aan huis.

Ik ben moeder van 3 kinderen waarvan er 2 hoogbegaafd zijn. Met hen heb ik ervaren dat hoogbegaafd zijn hard werken is.  Want voor de buitenwereld lijkt het natuurlijk altijd prachtig om zo slim te zijn, en natuurlijk is het ook een talent, alleen is het wel belangrijk dat dit talent gezien en goed begeleid wordt. Niet alleen cognitief gezien maar zeker ook op sociaal emotioneel vlak. 

Dit alles heeft mij er in 2014 toe gezet om, naast het lesgeven aan groep 8, ook leerkracht van een plusklas te worden. Dit werk doe ik nu al 6 jaar met heel veel plezier. Ik geniet ervan de leerlingen in de plusklas te zien opbloeien doordat ze herkenning vinden in elkaar die ze in de gewone klassen niet altijd hebben, hierdoor ontstaat vaak al een hechte groep. Daarnaast vinden er binnen deze klas vaak individuele leergesprekken plaats. Prachtige gesprekken waarbinnen de leerlingen heel eerlijk en open met mij kunnen bespreken waar ze tegenaan lopen en waarbij ze hulp nodig hebben én waarbij zij feedback krijgen over hun werk en ontwikkeling.

Deze feedback is voor HB en HSP leerlingen erg belangrijk, te weten waar ze staan en hoe het gaat. Dat heeft mij er toe gezet om mij aan te sluiten bij HB punt en een eigen praktijk te beginnen. Ik kijk er naar uit om kinderen te helpen bij het vinden van hun eigen weg en hun talent(en) als kracht te zien. 

 

 

 

 

Specialismen 

 

 Zoals ik merk bij de kinderen in mijn(plus) klas is het zoveel makkelijker van je zelf te zeggen waar je niet goed in bent dan waar je wel goed in bent. En misschien zit daar juist mijn specialisme. Ik merk dat ik altijd erg mijn best doe om kinderen hun zelfvertrouwen en zelfinzicht  te laten verbeteren. Ik begin mijn gesprekken vaak met een talentgesprek: Wie ben ik, wat vind ik leuk om te doen, waar word ik blij van en wat kan ik goed.

Daarnaast hoop ik niet alleen stil aan tafel te zitten, want mijn ervaring heeft me geleerd dat de mooiste gesprekken ontstaan terwijl je bezig bent. En dat kan binnen, spelletjes doen, maar het kan ook buiten hier op en rond de boerderij, of  we kunnen er samen op uit gaan (lopend, fietsend, varend). 

In mijn plusklassen werk ik veel met executieve functies, met de boot als metafoor, aan de hand van de volgende executieve functies leren de leerlingen zichzelf ook beter kennen en aansturen. Meer informatie hierover vindt u bij “Leren leren”

Opleiding/ ervaring:

Ik sta sinds 2001  voor de klas en heb eigenlijk in alle groepen wel lesgegeven. Maar de laatste jaren geef ik vooral les in de bovenbouw. Daarnaast sta ik  één dag in de week voor de plusklas van CBO De Greiden in Wommels. Hier komen leerlingen van verschillende scholen die extra uitdaging nodig hebben,  vooral het ontmoeten van gelijkgestemden vind ik in deze setting erg belangrijk. 

  • PABO
  • HBO Kindercoaching
  • Kanjertraining
  • Opleiding Specialist Excellent Talen en Hoogbegaafdheid – Cedin
  • Talentgedreven Werken: Luc Dewulf en Els Pronk
  • Schateiland-trainer (Matty van de Rijzen en Greetje Welten) 

     

 

 

 

Kernwaarden 

Vertrouwen, openheid en verbinding zijn bij het werken met kinderen en hun ouders de kernwaarden voor mij.

Vertrouwen is zo belangrijk. Het vertrouwen op en in jezelf allereerst, maar dit is meteen ook verbonden aan het vertrouwen in de mensen om je heen.

Openheid naar elkaar toe over wie je bent, waar je tegen aanloopt en niet onbelangrijk wat je verwacht.

En als je dan open staat en vertrouwen hebt in elkaar ontstaat er een verbinding. Vanuit die verbinding kun je samenwerken naar een doel die in de eerste gesprekken uitgesproken zijn naar elkaar toe. En natuurlijk ontstaan er vanuit die verbinding vaak prachtige momenten waarbinnen ik hoop dat de kinderen kunnen groeien.